Detachering versus freelance/ZZP

Detachering versus freelance/ZZP

Detachering versus freelance/ZZP

Er is onder interim-professionals nog wel eens verwarring over het uitvoeren van een opdracht op detacheringsbasis versus ZZP-/freelancebasis. In essentie zijn er echt fundamentele verschillen. SpotOn geeft je graag helderheid.

Keuze voor detachering in plaats van freelance/ZZP
Een aantal opdrachtgevers van SpotOn heeft er de behoefte aan om een opdracht op detacheringsbasis in te vullen. Dan kan de opdracht niet op ZZP-basis worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat er voor de functie geen specifieke, specialistische kennis is vereist. De opdracht kan dan ook door een vaste medewerker worden uitgevoerd.
Opdrachtgevers willen zich zeker stellen dat een opdracht geen ‘schijnzelfstandigheid’ oproept. Stel, je vervangt bijvoorbeeld een vaste medewerker bij ziekte en je wordt aan een (Marketing-/)Communicatie-team van vaste medewerkers toegevoegd. Als je volgens precies dezelfde omstandigheden werkt en onder dezelfde voorwaarden als een vaste medewerker, dan is er sprake van een gezagsverhouding (en kan de opdracht dus niet door een ZZP’er worden uitgevoerd).
Voor opdrachtgevers is detacheren een effectieve manier om snel tijdelijke, gekwalificeerde professionals in te huren, die direct operationeel zijn. Deze professionals hebben veelal ervaring opgedaan binnen verschillende bedrijven, waardoor zij veel kennis hebben en zich snel kunnen aanpassen aan een nieuwe werkomgeving.

Bij detachering krijg je een tijdelijk contract
Detacheren is dan een ideale oplossing voor organisaties die de zekerheid willen hebben van vaste, flexibele krachten, voor de duur van een vooraf afgesproken periode. De opdrachtgever huurt de professional in via een bemiddelingsmakelaar zoals SpotOn, voor een bepaalde tijd. Er is dan sprake van uitzenden/payroll met een arbeidsovereenkomst voor de duur van het project. Het payrollbureau draagt zorg voor (de verantwoordelijkheid van) het werkgeverschap en verzorgt voor jou het contract, het regelen van je pensioen en de uitbetaling van je salaris en opbouw van je vakantiegeld en -dagen en de afdracht van premies voor de duur van het project.
Kortom; als detacheringskracht ondersteun je tijdelijk de opdrachtgever, met een gerichte hulpvraag, voor de duur van het project tegen een vooraf afgesproken uurtarief. Je hebt vooraf altijd inzicht in de duur van het project en je maandelijkse salaris. Je hebt de kans om in je opdracht verlengd te worden en zelfs om in vaste dienst te komen, als je dat wilt.

Zekerheid van maandelijks inkomen
SpotOn bemiddelt in deze grillige markt ook voor freelancers / ZZP’ers bij het binnenhalen van nieuwe opdrachten op detacheringsbasis. Sommige ZZP’ers kiezen ervoor om toch een arbeidscontract voor bepaalde tijd aan te gaan, met de zekerheid van een maandelijks inkomen. Je bent gedurende die detacheringsperiode zelf niet verantwoordelijk voor ziektekosten- en andere verzekeringen, pensioenopbouw en je urenverantwoording bij de Belastingdienst. 

Voordelen voor jou van detacheren:
- Je doet werkervaring op in verschillende projecten bij verschillende bedrijven
- Je went eraan om flexibel te zijn
- Je bouwt een groot netwerk op
- Je weet vooraf de duur van het project
- Je bent zeker van een maandelijks inkomen; je onderneemt met het gemak van loondienst
- Je hoeft zelf geen premies af te dragen
- Je bouwt pensioen op (na 26 weken)
- Je regelt zelf digitaal je zaken
- Je hebt toegang tot opleidingen en kennisevents
- Je hebt geen modelovereenkomst en KvK nodig

Wil je meer weten over detachering en/of met ons van gedachten wisselen?
Neem dan contact op met Sonja van Alphen van SpotOn, via www.spotonmarcom.nl / contact@spotonmarcom.nl /
070 221 21 53.

 
Deel dit artikel