Als je vaste versterking zoekt in jouw team, dan kennen of werven wij voor jou de Communicatie-professional. Ons werving- en selectieproces is persoonlijk en grondig. Wij hanteren een vaste instapfee van € 2.500,-, die verrekend wordt bij de W&S-fee (o.b.v. no cure no pay!) van 20%. De eenmalige vaste instapfee is inclusief: 
- Een persoonlijk gesprek van ca. 1,5 uur (incl. reistijd en -kosten) op jouw locatie.
- Het opstellen / aanscherpen van het functieprofiel. 
- Optioneel: het ontwikkelen van een wervings-video op jouw locatie. 
- De intensieve werving van ca. 2 à 3 weken; inclusief veelal 'headhunting'. 
- De opvolging van de respons; long-list en short-list.
- Persoonlijke ontmoetingen met ca. 3-5 professionals van ca. 1,5 uur. 
- Het checken van referenties van de professionals die we aanbieden. 
- Het voorstellen van 1 à 2 kandidaten, inclusief verslaglegging van de gesprekken middels Voorsteldocument en CV.
- Voorbereidingsgesprekken sollicitatiegesprek met de kandidaat. 

Wij stellen alleen die professional aan je voor, waarvan we zeker weten dat hij/zij past in je team. Soms is dat éém kandidaat. Wij hebben een succesvolle match-percentage van 90%. Bij de 10% behoort 'het terugtrekken door de kandidaat' en 'ingevuld door eigen netwerk'. 
Wij streven bij vaste functies naar een doorlooptijd van vijf tot zes weken, waarna je de volle focus kunt leggen op jouw (verkoop)doelstellingen. 

Neem contact met ons op

De voordelen van werving & selectie via SpotOn

- Groot netwerk: wij komen uit de Communicatie; dat is ons vakgebied
- Persoonlijk contact: ons proces is persoonlijk en grondig
- Succesvolle matches: wij matchen o.b.v. persoonlijk contact (in plaats van CV's)
- Zekerheid: wij hanteren een vaste lage W&S-fee en o.b.v. exclusiviteit
- Besparing van tijd: wij nemen het hele proces uit handen
- Grondige procedure: wij stellen alleen de professional voor die past in je team
- Snelheid: je krijgt vooraf een gedetailleerde planning van het hele proces